Kommunpolitiskt program för Gullspång | Sverigedemokraterna i Gullspång
Välkommen till SD Gullspång

Kommunpolitiskt program för Gullspång

skaraborg

Kommunpolitiskt program för Gullspångs kommun 2015

 

Följande förändringar vill vi i verka för i Gullspångs kommun

Projekt för arbetslösa inom vård och omsorg där de ska erbjudas några timmar varje vecka då de hjälper till på äldreboenden eller skolor och dagis. Obs det får inte innebära att de jobbar mer än 10-15 timmar och det får inte konkurera ut någons arbete utan ska endast komplettera t.ex. promenader och högläsning för äldre eller t.ex. rastvakter i skolan o kamratstödjare samt teater, sång eller läxläsning på skolor och i dagisverksamheter. Detta bör alltså ske i samarbete med kommunens socialtjänst, vård och omsorg samt skola.

Trygghetslarm ska vara gratis för de äldre och behövande

Jobba för att få fler som engagerar sig som familjehem då det finns ett stort behov av detta, att se till att alla barn som far illa får den hjälp dessa behöver.

Få socialtjänsten att alltid utreda alla anmälningar samt följa upp att barn som larmat om dåliga hemförhållanden inte behöver möta den som utsätter barnet och att samtal alltid hålls enskilt med barnet först och därefter föräldrar. Man får heller inte tvinga barnen att ha gemensamma samtal i ett inledande skede då barn kan ha svårt att bemöta den som utsatt barnet.

Verka för att kommunen skaffar ett nollavtal med migrationsverket gällande ensamkommande barn då det i nuläget inte finns möjlighet att ta hand om fler på ett bra sätt.

Verka för att kommunen skaffar nollavtal med migrationsverket

Kommunen ska upprätta en tydlig handlingsplan för alla med invandrarbakgrund som ska leda till jobb och assimilering i svenska samhället.

Sfi ska vara obligatorisk för ALLA nyanlända och krav på att de ska slutföra kurserna och ha godkända betyg så att alla kan klara att samtala och skriva på svenska för att underlätta assimileringen.

Ingen nyanländ ska gå helt sysslolös utan ha något projekt liknande den för alla andra arbetslösa och de som är bidragsberoende via försörjningsstödet.

Verka för en utökad torghandel.

Verka för att lokalproducerade varor ska kunna marknadsföras och säljas på torgen under säsongen.

Bemannad polisstation på varje ort.

Stödja lokala trygghetsgrupper t.ex. grannsamverkan och vuxna på ”stan”

Kommunala lärlingsplatser ska erbjudas.

Kommunen bör också bereda platser för personer med funktionsnedsättningar där s.k. lönebidragsanställningar ska upprättas.

Kommunen bör även arbeta med företagare för att placera ut lönebidrags jobb samt lärlingsplatser

Införa maskeringsförbud på alla offentliga platser samt arbetsplatser.

Pensionärer ska erbjudas minst två olika lunch alternativ.

Pensionärernas mat bör tillagas på plats i äldreboenden.

Gullspångs kommun bör satsa mer på turismen via t.ex. laxfisket och den uppställningsplats som finns för gratis övernattning bör kompletteras under sommarhalvåret med något som inbringar inkomst t.ex. försäljning av fiskekort, godis tidningar minigolf eller annat man bör också använda sig av myntlås vid användning av t.ex. toaletter. Till detta projekt kan unga och arbetslösa eller nysvenskar användas som del av projektet under vår första punkt i programmet.

Götaholme bör också utvecklas med aktiviteter av olika slag.

Lekparker och aktivitetsutbudet för hela familjen ex utomhus gym bör upprätts och underhållas detta bör då vara något kommunen står för och som ska främja samvaro och stärka innevånarnas känsla av samhörighet samt främja integration och assimilation mellan nyanlända och svenska medborgare.

Upprätta hundrastgårdar i tätorterna och förbjuda lösa hundar inom tätortsområdet.

Upprätta aktivitetscenter/ungdomsgårdar/samlingsplatser även inomhus för att främja samvaro och gemenskap mellan kommunens innevånare och detta bör finnas för alla åldrar.

Upprätta aktiviteter liknande ”trill in” i Mariestad för personer med missbruksproblematik i Hova och i Gullspång. Det ska INTE blandas med personer med funktionsnedsättningar utan missbruksproblematik för då är risken att de utan missbruk blir indragna i olaglig medicin/drogförsäljning och kriminallitet.

Förbättra lokaltrafiken.

Upprätta aktivitetscenter för pensionärer.

Äldreboende ska ha fler platser och köerna till dessa ska kortas samt att hög ålder ska ses som särskilda skäl när de själva söker platsen om de upplever att dom inte längre klarar sitt eget boende.

Tillsätta äldreombudsman.

Bygga hyresbostäder som gemene man har råd att hyra.

Förbjuda tiggeri alternativt bötfälla dessa då det kan ses som en inkomst, och all inkomst i Sverige är skattepliktig och ska gälla lika för alla.

Motverka mobbing på skolor och arbetsplatser.

Satsa mer på skolan att de med särskilda behov ska få hjälp lättare i form av små grupper och hjälplärare samt läxläsning.

Minska antalet barn på dagis/förskoleklasser en utredning bör göras med personalen och se vad de tycker är lagom antal i varje grupp.

 

OBS! detta Kommunpolitiska program är under konstruktion så fler punkter kan tillkomma.

För mer info om vårt arbete i kommunen och vid andra frågor eller förslag om vad som behöver göras i våra kommuner kan ni ringa våra kontaktpersoner.

Vincent Andersson 0738-206034