Fullmäktige | Sverigedemokraterna i Gullspång
Välkommen till SD Gullspång

Fullmäktige

FULLMÄKTIGE

Fullmäktige är kommunens beslutande instans där motioner, interpellationer och frågor tas upp. Fullmäktige sammanträder en gång i månaden och är också det organ som tillsätter kommunstyrelsen.

Under denna mandatperioden, 2018 – 2022, innehar SD 3 mandat av de totalt 31 mandaten i fullmäktige.

Ledamöter i kommunfullmäktige
Frank Ludvigsson
Stig Svensson
Lennart Ardemo

Ersättare i kommunfullmäktige
Lasse Forsström
Gudrun Sjöberg

Ledamot i kommunstyrelsen
Stig Svensson

Ersättare i kommunstyrelsen
Lennart Ardemo

 

 

 

Motioner

adobe_reader