Välkommen till

SD Gullspång

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha en skola som främjar lärande

Skolan ska stärka vägen till samhörighet samtidigt som det är där våra barn och ungdomar ges grunden för det livslånga lärandet. I skolan ska våra barn och unga få stärkas som individ samt som grupp där gemenskap, samhörighet och solidaritet är viktiga byggstenar. Vi vill se en skola där barnen i trygga och lugna miljöer får chansen att utbildas samt få rätt byggstenar för kommande skolgång. Vi vill se ett lärande som stimulerar kritiskt och konstruktivt tänkande samtidigt som studiero och trygghet prioriteras.

Vi vill ha en äldrevård för de äldre

De äldre som spenderat livet med att bygga upp vårt samhälle ska ha rätten att få en trygg äldredom. Vi vill återta fokuset på våra äldre, där ingen ska bli bortprioriterad till följd felaktiga politiska prioriteringar. Vi vill se en äldreomsorg med stärkt möjlighet till aktivitet och sysselsättning utifrån individernas egna förutsättningar där alla ges möjlighet att delta. Vi vill se en äldrevård där tiden prioriteras hos våra brukare, där personalen har kapacitet att göra sina arbetsuppgifter utan oro över tidspress eller personalbrist.

Vi vill ha ett tryggt Gullspång

Vi vill se prioriteringar i samhället där Gullspångs kommun arbetar förebyggande. Vi vill se ett Gullspång som är upplyst och säkert. Vi vill prioritera en trygg ort där invånare vill bo, växa upp, arbeta samt kunna landa i sin pension. Ett Gullspång där glädje och gemenskap frodas.

Aktuellt

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Skaraborg